Get the CD, Book or Download the Glossary

 

Czech/English Glossary of Causes of Death and other Archaic Medical Terms

Czech Term

English Translation

   
Anemie Anemia. [Webster's Online Dictionary].
Artritida Arthritis. [Webster's Online Dictionary].
Asthma Asthma. [Karel Jonáš, 1891]

Example from an 1885 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Bahenná Bimnice

Miasmatic fever. [Karel Jonáš, 1891]

Běhavka

Diarrhea. [Karel Jonáš, 1891]

Blednice Chlorosis, Greensickness. [Karel Jonáš, 1891].

Example from an 1892 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Bronchitida Bronchitis. [Webster's Online Dictionary].
Cholera Cholera. [Karel Jonáš, 1891]

Choroba

Disease, malady, sickness. [Karel Jonáš, 1891]

Chřipka Influenza, Flu. [Karel Jonáš, 1891]

Chrlení

Eructation; exspuition. [Webster's Online Dictionary].

čtvrtodenni Cimnice

Quartan fever. [Karel Jonáš, 1891]

Cukrovka

Diabetes. [Webster's Online Dictionary].

Dčtské Neštovice Chicken pox, varicella. [Karel Jonáš, 1891]
Drozd Thrush. [Karel Jonáš, 1891]
částečná Paralýza Paresis. [Webster's Online Dictionary].
černá Smrt Black death. [Webster's Online Dictionary].
černý Kašel Hooping cough, whooping cough. [Webster's Online Dictionary].
Epilepsie Epilepsy. [Webster's Online Dictionary].
Francouze Syphilis [Karel Jonáš, 1891]
Furunkl Furuncle, boil. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1892 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Gangréna Gangrene. [Webster's Online Dictionary].

Hernie

Hernia. [Webster's Online Dictionary].

Hlava

Head. [Karel Jonáš, 1891]

Hlavnička

Typhus. [Karel Jonáš, 1891]

Hltán

Throat, larynx. [Karel Jonáš, 1891]

Hnilá Zimnice

Putrid fever. [Karel Jonáš, 1891]

Horečka

Typhus fever, high fever. [Karel Jonáš, 1891]

Horučny

Catarrhal. [Václav Emanuel Mourek, 1879]

Hostec

Rheumatism. [Karel Jonáš, 1891]

Hrud

Chest, thorax. [Karel Jonáš, 1891]

Infekční Choroba

Infectious disease. [Webster's Online Dictionary].

Infekční Onemocnění Kůže Erysipelas. [Webster's Online Dictionary].

Ingvinální Kýla

Bubonocele. [Webster's Online Dictionary].

Jaterní

Liver. [Karel Jonáš, 1891]

Kachexia

Cachexy. [Václav Emanuel Mourek, 1879]

Karbunkul

Carbuncle [Karel Jonáš, 1891]

Kašel

Cough. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1867 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Kašel Krev Spit blood. [Karel Jonáš, 1891]
Katar Catarrh. [Karel Jonáš, 1891]
Katarr Bronchialní Bronchitis. [Karel Jonáš, 1891]
Kolika Colic, Gripes, Ileus. [Webster's Online Dictionary].
Kolon Colon. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Koryea Influenza, Flu. [Karel Jonáš, 1891]
Kost Bone [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Kostižer Caries. [Václav Emanuel Mourek, 1879].

Example from an 1895 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Kožní Nemoc Erythema, yaws. [Webster's Online Dictionary].
Krab Cancer. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Kravské Nneštovice Cowpox, cow-pox, vaccinia. [Webster's Online Dictionary].

Křeče

Cramps, Convulsions. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1881 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Krev Blood. [Karel Jonáš, 1891]
Krtice Scrofula, The King's Evil. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1897 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Krup

Croup. [Karel Jonáš, 1891]

Krvácení

Bleeding, Hemorrhage. [Webster's Online Dictionary].

Krve

Congestion. [Václav Emanuel Mourek, 1879]

Kýla

Hernia, rupture. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1889 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Ledvina Kidney. [Karel Jonáš, 1891]
Letni Nemoc Summer complaint. [Karel Jonáš, 1891]
Malarická Zimnice Ague. [Webster's Online Dictionary]. [Webster's Online Dictionary].
Malárie Malaria. [Webster's Online Dictionary].
Mandlv Hrdle Tonsils. [Karel Jonáš, 1891]
Mázdřivka Diphtheria [Karel Jonáš, 1891]
Měchuřinka Bladder. [Karel Jonáš, 1891]
Mor Plague, pestilence. [Karel Jonáš, 1891]
Morovárána Plague, pestilence. [Karel Jonáš, 1891]
Mořská Nemoc Seasickness. [Webster's Online Dictionary].
Mozek Brain. [Karel Jonáš, 1891]
Mřití To die. [Karel Jonáš, 1891]
Mrtvice Apoplexy, paralysis, palsy. [Karel Jonáš, 1891]

Example from an 1879 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Mrtviti To kill. [Karel Jonáš, 1891]
Nádcha Catarrh. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Nádchovy Catarrhal. [Václav Emanuel Mourek, 1879]

Nádor

Tumor, swelling. [Karel Jonáš, 1891]

Nakažlivá Nemoc Farcy. [Webster's Online Dictionary].
Nával Congestion. [Václav Emanuel Mourek, 1879]

Nemoc

Sickness, Illness, disease. [Karel Jonáš, 1891]

Nemoc Způsobená Deficiency disease. [Webster's Online Dictionary].
Nenadálá Smrt Sudden death. [Webster's Online Dictionary].
Nerv Nerve. [Karel Jonáš, 1891]

Neštovice

Smallpox. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1888 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Nežit Abscess. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Obměk Demulce, softening. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Ochrnutí Paralysis, Palsy. [Webster's Online Dictionary].

Osýpky

Measles. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1873 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Oteklina Swelling [Karel Jonáš, 1891]

Example from an 1867 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Otok Swelling, tumor. [Karel Jonáš, 1891]
Ovčí Nemoc Water-brain. [Webster's Online Dictionary].
Padoucnice Epilepsy, falling sickness. [Karel Jonáš, 1891]
Pajed Ulcer. [Karel Jonáš, 1891]
Pakostnice Gout. [Webster's Online Dictionary].
Paralýza Paralysis, Palsy. [Webster's Online Dictionary].
Páteř Spine, backbone. [Karel Jonáš, 1891]
Pěnokrevnost Bilious disease. [Karel Jonáš, 1891]
Peteče Purples, petechial fever. [Karel Jonáš, 1891]
Plané Neštovice Chicken pox, varicella. [Webster's Online Dictionary].
Plic Lungs. [Karel Jonáš, 1891]
Plicní Pulmonary. [Webster's Online Dictionary].
Pneumonie Pneumonia. [Webster's Online Dictionary].
Pohrudnice Pleura. [Karel Jonáš, 1891]

Porod

Birth, confinement, lying in, parturition. [Karel Jonáš, 1891]

Porod Mrtvého Dítěte Stillbirth. [Webster's Online Dictionary].
Potraceni Abortion. [Karel Jonáš, 1891]
Pravé Neštovice Variola. [Webster's Online Dictionary].
Předčasný Porod Premature birth [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1898 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Příjice Syphilis [Webster's Online Dictionary].
Prsni Breast. [Karel Jonáš, 1891]
Prsni Neduh Pulmonary complaint. [Karel Jonáš, 1891]
Průdušky Bronchia. [Karel Jonáš, 1891]
Průjem Diarrhea. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1896 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Psotnik

Infantile convulsions (Czech); considered plural. [Anglicko-Česky, Česky-Anglicko Slovník. Ivan Poldauf].

Example from an 1878 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Rak Cancer. [Karel Jonáš, 1891].

Example from an 1888 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Rak Pokožkový Canker. [Karel Jonáš, 1891]

Rakovina

Cancerous ulcer, canker. [Karel Jonáš, 1891]

Rakovina Děložního čípku Cervical cancer. [Webster's Online Dictionary].
Rakovina Děložního Hrdla Cervical cancer. [Webster's Online Dictionary].
Rakovina Kůže Melanoma. [Webster's Online Dictionary].
Rakovina Pohrudnice Mesothelioma. [Webster's Online Dictionary].
Rakovina Prostaty Prostate cancer. [Webster's Online Dictionary].

Example from a 1900 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Rakovina Vaječníku Ovarian cancer. [Webster's Online Dictionary].
Rakovinný Nádor Carcinoma. [Webster's Online Dictionary].
Rakovinný Nádor žláz Adenocarcinoma. [Webster's Online Dictionary].
Rakovity Cancerous. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Revmatismus Rheumatism. [Webster's Online Dictionary].
Rozedma Plic Emphysema [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1897 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

šarlat Scarlet fever. [Karel Jonáš, 1891]
Sešlost Weakness of old age; decreptitude. [Karel Jonáš, 1891]
Sešlost Při Rakovině Cancerous cachexia. [Webster's Online Dictionary].
Sešlost Věkem Senility. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1885 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Shnilá Zimnice Putrid fever. [Karel Jonáš, 1891]
Skorbut Scorbutus, scurvy. [Webster's Online Dictionary].
Skvrnitý Tyfus Typhus, hospital fever. [Webster's Online Dictionary].

Slabost

Weakness, Debility, Infirmity. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1878 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Slabý

Weak. [Webster's Online Dictionary].

Slehnutí Child bed, confinement. [Karel Jonáš, 1891]
Slezina Spleen [Karel Jonáš, 1891]
Sleznik Splenitis [Karel Jonáš, 1891]
Sliznice Mucous membrane. [Karel Jonáš, 1891]

Smrt

Death. [Webster's Online Dictionary].

Smrt Utonutím

Death by drowning. [Webster's Online Dictionary].

Souchotě Tuberculosis. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1878 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Souchotiny Consumption, Phthisis. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1878 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Spála

Scarlet fever, Scarlatina. [Webster's Online Dictionary].

Spalničky

Measles, Rubella. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1889 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Spavá Nemoc Sleeping sickness. [Webster's Online Dictionary].
Sračka Diarrhea. [Karel Jonáš, 1891]
Srdce Heart. [Karel Jonáš, 1891]
Srdeční Slabost Heart disease. [Webster's Online Dictionary].
Srdeční Vada Heart disease. [Webster's Online Dictionary].
Srdeční Cardiac. [Webster's Online Dictionary].

Staroba

Old age. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1886 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Strevo Intestine. [Karel Jonáš, 1891]
Střidavka Intermittent fever. [Karel Jonáš, 1891]
Strnutí šíje Tetanus. [Webster's Online Dictionary].
Suchý Kašel Hack, hacking cough. [Webster's Online Dictionary].
Syfilis Syphilis, Lues. [Webster's Online Dictionary].
Tělešná Sešlost Cachexia [Webster's Online Dictionary].
Tělesná Slabost Debility. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1888 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Tělo Body. [Karel Jonáš, 1891]
Tetanus Tetanus. [Webster's Online Dictionary].
Trepanance Craniotomy (A surgical opening through the skull), trephination (A operation that removes a circular section of bone from the skull.) [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1897 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Tridenni Zimnice Tertian Ague. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Tropická Kožní Nemoc Yaws. [Webster's Online Dictionary].
Tuberkule Tubercle. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1883 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Tuberkulóza

Tuberculosis. [Webster's Online Dictionary].

Tyfový Typhoid. [Webster's Online Dictionary].

Tyfus

Typhus. [Webster's Online Dictionary].

Tyfus Břišní

Typhoid fever. [Webster's Online Dictionary].

Ubyte Consumption. [Karel Jonáš, 1891]

Example from an 1878 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Uhořeti

To burn to death. [Karel Jonáš, 1891]

Umřel

Died. [Webster's Online Dictionary].

Uplavice

Dysentery, bloody flux. [Václav Emanuel Mourek, 1879]

Uškrtiti To strangle, to choke to death. [Karel Jonáš, 1891]
Usmrtiti To kill, to put to death, to strike dead. [Karel Jonáš, 1891]
Utopení Drowned. [Karel Jonáš, 1891].

Example from an 1891 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Vada Defect. [Webster's Online Dictionary].
Venerická Nemoc Venereal disease. [Webster's Online Dictionary].
Vodnatelnost Dropsy, anasarca, ascites. [Václav Emanuel Mourek, 1879]

Example from an 1868 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Vodnatelnost Hrudní Hydrothorax. [Webster's Online Dictionary].
Vodnatelnost Mozku Hydrocephalus. [Webster's Online Dictionary].
Vřed Boil, tumor, ulcer. [Karel Jonáš, 1891]
Zadechnouti Se To choke to death. [Karel Jonáš, 1891]
Záducha Hooping cough. [Karel Jonáš, 1891].

Example from an 1892 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

žalud Penisu Glans [Webster's Online Dictionary].
žaludeční Gastric [Webster's Online Dictionary].
žaludeční Gastric [Webster's Online Dictionary].
žaludeční Bolesti Stomach ache. [Webster's Online Dictionary].
žaludeční Potíže Stomach disorder. [Webster's Online Dictionary].
žaludeční Vřed Ulcer. [Webster's Online Dictionary].
žaludeční Zánět Stomatitis. [Webster's Online Dictionary].
žaludek Stomach. [Karel Jonáš, 1891]
žaludková Křeč Stomach cramps. [Karel Jonáš, 1891]
Zánět Inflammation. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Aorty Aortitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Hltanu Pharyngitis. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1896 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zánět Jater Hepatitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Kyčelníku Ileitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Ledvin Nephritis. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1896 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zánět Mandlí Quinsy, tonsillitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Míchy Myelitis. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1889 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zánět Mléčných žláz Mastitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Močového Měchýře Cystitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Mozku Encephalitis. [Webster's Online Dictionary].

Example from a 1900 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zánět Nervů Neuritis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Obratlů Spondylitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Plic Pneumonia. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1895 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zánět Podbřišnice Peritonitis. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1892 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zánět Pohrudnice Pleurisy. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Příušní žlázy Parotitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Příušnic Mumps [Webster's Online Dictionary].
Zánět Průdušek Bronchitis. [Karel Jonáš, 1891].

Example from an 1898 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zánět Slepého Střeva Appendicitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Sliznice Bronchitis. [Karel Jonáš, 1891]
Zánět Srdce Carditis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Střev Colitis, Enteritis. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1898 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zánět Tlustého Střeva Colitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět žil Phlebitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánětlivé Onemocnění Kloubů Arthritis. [Webster's Online Dictionary].
Zánětlivý Inflammatory. [Webster's Online Dictionary].
Zánět Jazyku Glossitis. [Webster's Online Dictionary].
Zánět žaludku Gastritis. [Webster's Online Dictionary].
Zápal Inflammation. [Karel Jonáš, 1891]
Zápal Mozkových Blan Meningitis. [Webster's Online Dictionary].
Zápal Plic Pneumonia. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1878 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zapálení Inflammation. [Karel Jonáš, 1891]
Zarděnky Rubella, German measles. [Webster's Online Dictionary].

Záškrt

Diphtheria, Croup. [Webster's Online Dictionary].

Example from an 1885 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

Zdánlivá Ashphyxia. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
Zemřel To die. [Webster's Online Dictionary].
žila Vein. [Karel Jonáš, 1891]
Zimnice Fever, ague. [Václav Emanuel Mourek, 1879]
životní Vital. [Webster's Online Dictionary].
žláza Gland. [Karel Jonáš, 1891]
žláza Okruzni Pancreas. [Karel Jonáš, 1891]
žlouteknice Jaundice. [Karel Jonáš, 1891].

Example from an 1892 Church Record from Domazelice, Czech Republic:

žluční Měchýř Gall bladder. [Karel Jonáš, 1891]
žlučný Bilious. [Karel Jonáš, 1891]
žluta Zimnice Yellow fever. [Karel Jonáš, 1891]
Zub Tooth. [Webster's Online Dictionary].